Az alapítványról

Történet

Az alapítványt 2016-ban azért hoztuk létre – közgazdászok, informatikai és kommunikációs szakemberek – hogy a közösségi döntéshozatalhoz szükséges ingyenes digitális eszközök fejlesztését támogassuk, illetve ilyen eszközöket üzemeltessünk. 
Hazánkban az alapításkor és napjainkban sem igazán elterjedtek a közösségi döntéshozatalt segítő alkalmazások, eszközök.  

A közösségi, önkéntes alapon szerveződő munkánkat az elektronikus demokráciát segítő Airesis szoftver magyarításával kezdtük, majd 2017-ben létrehoztuk az ADA-t, az Anonim Digitális Azonosító projektet.

Mindezzel párhuzamosan a magyarországi informatikai szakemberek, az e-demokrácia iránt érdeklődők számára elindítottuk az Informatikusok az eDemokráciáért facebook csoportot, 2017-ben pedig sokezer embert mozgatott meg az ADA anonimitására és hitelességére építő SZBDSZVZS projekt. Elsőként jelentkeztünk a társadalmi elvárásokra válaszolva egy lehetséges technikai megoldással az előválasztásra.

A folytatásban a helyi demokratikus kihívásokra fókuszáltunk – így születhetett meg a Honline szoftver, amely társasházak közös képviselői számára kínál átlátható, demokratikus döntéshozatali lehetőségeket is magában foglaló menedzsment szolgáltatásokat.

2021-ben újra projektet indítottunk, mellyel a hazai önkormányzatokat kívánjuk erősíteni –  a társadalmi részvétellel kapcsolatos módszertanok, valamint a hazai tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtésén és megosztásán, meglévő innovációk felkarolásán keresztül. 

Munkákkal, amelynek középpontjában az alapítvány célkitűzéseivel összhangban a nyílt, szabadon hozzáférhető tudás és szoftverek állnak, nemcsak az önkormányzati szektort és velük dolgozó szakembereket kívánjuk segíteni, de mindenkit, aki szeretne a társadalmi részvétel megerősítésén dolgozni, fontosnak érzi az érdemi részvétel fejlesztését lakókörnyezetében. 

Elnökség
Madarász Csaba

elnök

Szabó Károly

közgaszdász

Magosányi Árpád

informatikus

Peng György

informatikus