KDEAEsettanulmányok

Budafok-Tétény közösségi költségvetése

Budafok-Tétény kerülete 2019-ben indított részvételi költségvetés programot, melyben budapesti viszonylatban az éves kerültei költségvetés kiugróan magas arányát fordítják a lakossági kezdeményezések megvalósítására.

Történeti áttekintés és kontextus

A körülbelül 55 ezer fő lakosságú XXII. kerületben a részvételi költségvetés javaslatát Szepesfalvy Anna alpolgármester terjesztette elő, melyet 2019. június 20-án fogadott el a kerületi Képviselő-testület. Még ez év őszén indult el első alkalommal a program Közösségre Kapcsolva néven, amely 2023-ban már negyedik alkalommal került meghirdetésre.

A kerületben a részvételi költségvetés bevezetését megelőzően is próbálkoztak a lakosság fejlesztésekbe történő bevonásával, több beruházást is közösségi tervezéssel valósítottak meg. Ez a tervezési mód a lakosokat csak egy-egy konkrét projekt előkészítésébe vonja be, míg a részvételi költségvetés koncepciójában maga a beruházás ötlete az, melyről a lakosok közösen dönthetnek, így ez a program a lakosoknak tágabb területen biztosít beleszólást a közösségi tervezésnél. A 2019-es első alkalommal meghirdetett koncepcióhoz képest az önkormányzat több esetben módosított a következő évek programjában, a meghirdetett keretek, a pályázás és szavazás menete eddig minden évben kisebb-nagyobb módosításokon ment keresztül, többnyire a lakossági igények megfelelőbb kielégítésére hivatkozva.

Finanszírozó, szervező és támogató szervezetek

A részvételi költségvetés éves keretét az önkormányzat az éves költségvetés részeként fogadja el. Városrészenként évi 100 millió Ft (összesen 300 millió Ft) a megvalósítható projektek kerete, az összeg kimerüléséig a legtöbb szavazatot kapó ötletek kerülnek megvalósításra. Amennyiben az éves keretből valamilyen összeg megmarad (abban az esetben, ha a soron következő pályázat megvalósítási költsége meghaladja a keretből fennmaradó összeget, így nem kerül kivitelezésre), az adott városrész következő évi keretéhez hozzáadják.

A Budafok-Tétényi részvételi költségvetés indulásakor kritika érte a tervezési és indulási feladatokra fordított magas összeget, amely különböző piaci szereplők kezébe helyezte a megvalósítás bizonyos elemeit. Az indulás évében a programot előterjesztő javaslatban (amely elfogadásra került) 70 millió forintos költségkeretet szántak “a közösségi költségvetés lakossági kommunikációs és megvalósítási projektjének szükséges elemeire”, amely keretösszeg más kerületekben indult részvételi költségvetési programok kommunikációs költségeihez mérten kiemelten magasnak tekinthető.

 

Alkalmazott módszerek, eszközök és a résztvevő állampolgárok

A folyamat három területi részre osztva zajlik, Budafok, Budatétény és Nagytétény – Baross Gábor-telep városrészek külön keretösszegekkel és szavazati sorrenddel rendelkeznek, amelyen felül újonnan lehetőség van az egész kerületre kiterjedő ötletekkel is pályázni.

Az ötletek benyújtása és az azokról való szavazás jelenleg online történik (az első évben még volt lehetőség személyes, papír alapú benyújtásra is). Bármely 14. életévét betöltött kerületi lakos részt vehet a folyamatban (18 éves kor alatt képviselőn keresztül), valamint a bármilyen csoport vagy közösség pályázhat képviselő útján. A beérkezett javaslatok megvitatására a lakosság felé nincsen formalizált lehetőség, de a pályázók kortesbeszédet készíthetnek ötletük népszerűsítésére, amelyet a Közösségre Kapcsolva közösségi média felületein közzétesznek.

 

A XXII. kerületi részvételi költségvetés tervezési folyamata

A folyamat nagyjából évente ciklikusan ismétlődik, a pályázat kihirdetését az ötletbeadási szakasz követi, majd az ötleteket az önkormányzat szűri, ezt követően nyílik meg a szavazás lehetősége. A szavazási szakasz lezárultával kihirdetik az eredményeket, és kezdetét veszi a megvalósítás fázisa.

A városrészek 100-100 milliós keretet kapnak (amelyhez hozzáadódik az előző évről esetlegesen fennmaradó összeg), amely keretösszeg kimerüléséig kerülnek megvalósításra a beadott ötletek. Ezen felül a 2022-es évben először lehetséges a kerület egészére vonatkozó pályázatot benyújtani, amely pályázatok minimum 1300 szavazat esetén kerülnek kivitelezésre, maximum 100 millió Ft összegig, amely a három városrész keretösszegéből egyenlő mértékben kerül levonásra. Amennyiben tehát az ilyen átfogóbb, teljes kerületet érintő javaslatok kimerítik az erre szolgáló keretösszeget, városrészenként 66,5 millió Ft marad a helyi projektekre.

A pályázat benyújtására online van lehetőség, az ötlet legalább 500 karakteres leírásával, amely tartalmazza a kezdeményezés címét, a megvalósítás tervezett helyét, valamint rövid leírását. Amennyiben interneteléréssel nem rendelkező lakos szeretné benyújtani kezdeményezését, a Szociális Szolgálat nyújt segítséget előre egyeztetett időpontban. Minden lakos korlátlan számú projekttel pályázhat, és a szavazatok lehetőség van összevonni több ötletet, amennyiben nagyon hasonló vagy azonos kezdeményezések érkeznek be.

A beérkezett javaslatok szűrése során elsősorban a megvalósíthatóság a vezető szempont, a program honlapján elérhető tájékoztatás alapján az elutasítás okai a következők lehetnek:

a megvalósítás összege meghaladja a keretösszeget,
a nem megfelelő helyszín
hatásköri probléma
jogszabályba ütközik a megvalósítás,
a javaslat a keretösszeget meghaladó fenntartási/üzemeltetési költséggel jár,
a projekt – az önkormányzat vagy más beruházás által – már folyamatban van,
az ötlet magánérdeket szolgál
megvalósítás esetén nagyon kevesen élvezhetnék a hatásait.

A szavazás folyamatában 2022-ben minden résztvevőnek összesen hat szavazata van, amelyből hármat mindenképpen a saját lakhelye szerinti városrészben adhat le, míg a másik hármat akár a saját városrészén kívüli pályázatokra is felhasználhatja. A szavazásban minden kerületi lakos részt vehet, azonban erre csak a kezdeményezés weboldalán van lehetőség. A korábbi évek győztes pályázatai szintén ezen a honlapon megtalálhatóak, valamint itt követhető nyomon a megvalósítás éppen aktuális fázisa is az egyes projektek esetén (megvalósult/folyamatban).

 

Eredmények és hatások

A kerületi részvételi költségvetés program keretében az elmúlt két, lezárult ciklusban összesen 21 lakossági ötlet került ki győztesként, ezek közül 11 már megvalósult státuszban van. A 2021-es, lezárult programban közel 200 javaslat érkezett be, a szavazás során összesen közel 7780 szavazat érkezett. A városrészek közül Budafokon szavaztak a legtöbben, itt 3408 szavazatot számoltak, míg Nagytétény – Baross Gábor-telepen 2377-et, és Budatétényben 1995-öt.

2022-ben Közel 150 ötlet került beküldésre 60 ötletre lehetett szavazni, ezek közül egy szavazási fordulóban, mintegy 5518 voksot leadva választotta ki a kerület lakossága a győztes javaslatokat. Idén először, teljes kerületet érintő ötletre is leadhatták szavazataikat a kerület lakosai.

Budafok:        1131  darab szavazat

3         darab nyertes projekt

77       millió forint értékben

Budatétény:  1222  darab szavazat

5         darab nyertes projekt

106     millió forint értékben

Nagytétény – Baross Gábor-telep:

1159  darab szavazat

1         darab nyertes projekt

60,5    millió forint értékben

Teljes kerület:

2006  darab szavazat

1         darab nyertes projekt

15       millió forint értékben

2023-ban 145 ötlet közül, 62 ötletre szavazhatott a kerület lakossága. Összesen 12687 szavazattal, 18 darab nyertes projekt született, az idén újonnan bevezetett három kategóriában.

Majd 5000 regisztráció érkezett be a megújult honlapon keresztül. A közel 13 ezer szavazat, három kategória között oszlott meg. A szavazás alkalmával mindenki 6 szavazattal rendelkezett, melyeket tetszőlegesen használhattak fel a lakosok a kedvelt projektek között.

A győztes ötletek közül 10 az ,,Otthonunk, Budafok-Tétény”, 5 az ,,Élhető Budafok-Tétény”, 3 pedig a ,,Fenntartható Budafok-Tétény” kategóriában fog megvalósulni.

Elemzés és levont tanulságok

A 22. kerületi részvételi költségvetés korai, formálódó szakaszában van jelenleg, amelyben évről-évre kisebb változtatásokkal igyekeznek megtalálni a legmegfelelőbb működési utat. A programban a felhasználható összesen évi 300 milliós keretösszeg más kerületi részvételi költségvetési programokhoz mérten kifejezetten magas, amivel a lakossági beleszólásnak arányaiban nagyobb teret engednek. A folyamatban való részvétel a lakosok számára korlátozottan átlátható, az ehhez szükséges tájékoztatás rendelkezésre áll a kerület kommunikációs csatornáin, de nem teljes.

Ötletek beküldésére és szavazásra online van lehetőség, ami a hozzáférhetőséget csökkenti azon lakosok körében, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel vagy a szükséges technikai feltételekkel. A beérkezett és elutasított ötletek listája, elutasításuk indoklása, és visszamenőlegesen a szavazásra bocsátott ötletek listája nem elérhető nyilvánosan, ami a folyamat transzparenciáját csökkenti.

Közérthető az adatvédelmi tájékoztató és jól felépített a GYIK is, azonban a kozossegrekapcsolva.hu szolgáltatás nincs kellő részletességgel leírva.

 

Illeszkedő módszer: