KDEAEsettanulmányok

Józsefvárosi részvételi költségvetés

Partnerszervezet:

A józsefvárosi részvételi költségvetés alaposan kidolgozott, szakértőkkel egyeztetett koncepció alapján valósul meg. A koncepció az észak amerikai-, azon belül is a new yorki modellhez áll a legközelebb.

Történeti áttekintés és kontextus:

 

A józsefvárosi részvételi költségvetés koncepciójának kidolgozását a Közösségi Részvételi Iroda koordinálta a polgármester választási programja alapján. A kidolgozás folyamatában részt vettek többek között szakértők, képviselők és bizottsági tagok, majd a polgármesteri kabinet és a kerületi képviselő-csoportok véleményezték. Ez a csoport rendszeresen találkozott az előkészítés során – őket operatív csoportnak nevezték. Ezek a javaslatok bekerültek a végleges koncepcióba, melyet az önkormányzat a honlapján hozott nyilvánosságra, illetve továbbra is lehetősége van bárkinek javaslatokat megfogalmazni.

A programot először 2020-ban hirdették meg, viszont a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások olyan előre nem várt kiadásokat jelentettek az önkormányzat számára, hogy a részvételi költségvetésre elkülönített forrásokat át kellett csoportosítani, illetve a koncepció szerinti offline elemeket nem lehetett volna megvalósítani. 2021-ben hasonló helyzet állt fenn, azonban 2021 szeptemberében a képviselő-testület elfogadta a következő évre vonatkozó tervezetet és előzetes kötelezettséget vállalt a részvételi költségvetés keretének elkülönítésére.

2022-ben tudott először megvalósulni a józsefvárosi részvételi költségvetés. Az önkormányzat célja, hogy évről évre nagyobb mértékben vonja be a lakosságot az őket érintő döntésekbe.

Finanszírozó, szervező és támogató szervezetek:

A kerületi képviselő testület összesen 120 millió forintot különített el a 2022-es évi részvételi költségvetésre. Az előkészítés során meghatározott három körzetre egyenlő összeg jut.

A program lebonyolítását a Részvételi Iroda látja el.

A megvalósítás folyamatába önkéntesként bárki csatlakozhat. Az önkéntesek feladat az offline kommunikáció lebonyolítása: standolás, szórólapok terjesztése, plakátok kihelyezése, segítség a fórumok lebonyolításában.

 

Állampolgárok részvétele

Budapest VIII. kerülete, Józsefváros tizenegy városrészből áll, népessége körülbelül 71 ezer fő. Minden 16. életévét betöltött személy küldhet be javaslatot, amennyiben van valamilyen kötődése Józsefvároshoz, például a kerületben dolgozik vagy tanul – ezt a tényt a regisztrációkor lehet jelezni.

A szavazásban viszont csak helyi lakos vehet részt, amennyiben elmúlt 16 éves. Szavazni online egy IP címről egy alkalommal, irányítószám és utca megadását követő regisztráció után, vagy pedig offline az irányítószám és utca bemondásával. Egy lakosnak összesen négy szavazta van, melyből kettőt a megadott lakcím szerinti körzetében tud felhasználni, a másik két körzethez egy-egy szavazatot adhat be.

A folyamatban külön hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálására, amely két irányból történik: (1) a körzet munkacsoport (küldöttgyűlés) szerepével kiiktatja az egyéni ötletek közötti versengést, (2) a digitális kirekesztettség elkerülése érdekében minden online bevonásnak van offline alternatívája is.

A körzet munkacsoport tagjainak kiválasztása során figyelembe veszik a szociális szempontokat, a negyedek közötti reprezentativitást, valamint hogy olyan személyek is jelen legyenek a körzet munkacsoportban, akik küldtek be ötletet és olyanok is, akik nem. Tagok lehetnek kerületi lakosok, képviselők (csak kiválasztással), illetve hivatalnokok (szavazati jog nélkül).

Józsefváros Részvételi Költségvetése Koncepció:

A modell a többéves tanulásra épül, folyamatként értelmezhető. Hét szakaszból áll az előkészítéstől a megvalósítást követő visszacsatolásig:

 1. Az előkészítés minimum két hónapos időszak, mely a tartalmi, jogi és szervezeti megalapozásra fókuszál. Ennek során a koncepcióról zajlik nyilvános fórum, illetve a körzetek meghatározása. A körzetek meghatározásának alapja, hogy egy-egy területi egységre közel azonos számú lakos jusson, hasonló karakter jellemzőkkel rendelkezzen és ne bontsa meg a kerület negyedeit.
 2. Az ötletgenerálás két hónapos, melynek célja minél több területet lefedő, jó minőségű ötlet összegyűjtése online és offline felületeken, illetve küldöttek toborzása a körzet munkacsoportokba. Az önkormányzat honlapján és applikáción keresztül is kitölthető űrlapon keresztül lehet ötletet benyújtani, melyhez az ötlet rövid leírása mellett szükséges megjelölni a helyszínt, a kategóriát és a becsült erőforrásigényt. Offline benyújtásra az ötletgeneráló workshopokon van lehetőség. Körzetenként egy alkalommal rendeznek két részből álló ötletelő műhelyt (workshopot): az első rész fókusza célterületek meghatározása Problématérkép segítségével, a másodiké konkrét megoldások kidolgozása kiscsoportokban.
 3. A következő egy hónapban a technikai előszűrés és korrekciós szakasz zajlik. Ezalatt jogi és technikai szempontok alapján az önkormányzat pénzügyi- és jogi munkatársaiból álló operatív csoportja előszűri a beérkezett ötleteket. A szűrés szempontjai, hogy (1) beleférjen az költségkeretbe, (2) az önkormányzat feladatai közé tartozzon a megvalósítása, illetve (3) egy éven belül megvalósítható legyen. Ezalatt az egy hónap alatt a körzet munkacsoport tagjainak kiválasztása is megtörténik.
 4. A körzet munkacsoport célja az előszűrt ötletek közül a szavazólapra kerülő ötletek kiválasztása és részletesebb kidolgozása, melyekre szintén egy hónap áll rendelkezésre. A munkacsoport küldöttei egy-egy körzet javaslatainak a megvitatására két alkalommal gyűlnek össze. Az első alkalom a kiválasztás, ahol a munkacsoport tagjai az előbírált javaslatokat kiértékelik és kiválasztják a kidolgozásra kerülő 10 javaslatot, illetve 5 “tartalék javaslatot”, utóbbiak arra az esetre, ha a második alkalommal kiesnének ötletek a 10 szavazólapra került ötlet közül. A második alkalommal nem körzetek alapján, hanem a megvalósító hivatali egység és megvalósító cég alapján tárgyalják meg az ötleteket körzettől függetlenül.
 5. A kampány és szavazás során a leadott szavazatok alapján kialakul a projektek közötti rangsorrend. Ezeknek a megvalósítására a keretösszeg kimerüléséig van lehetőség. A nyertes projektek beépülnek az éves költségvetésbe.
 6. A megvalósításra tizenegy hónap áll rendelkezésre. Ezalatt történik a képviselők tájékoztatása a fejlesztésekről és folyamatos tájékoztatás a honlapon a projektekről, valamint a lakosok bevonása a megvalósításba.
 7. Egy ciklus utolsó lépése a visszacsatolás és hatásmérés, annak érdekében, hogy a folyamat során megszerzett tudás beépíthetővé váljon a részvételi költségvetés koncepcióba. A három hónapos szakasz alatt javaslatok fogalmazódnak meg a keretösszegre-, deliberációra-, gyűlések számára-, a körzetek- és a küldöttek számára vonatkozóan.

Elemzés

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az átláthatóságra – ezt jól illusztrálja nemcsak a kiválóan felépített és működő honlap, de az ezen publikált részletes statisztikai adatok és közérthető  értelmezésük. Ezekből könnyen kiolvashatóak az eddigi törekvések eredményeinek sikerei. A 2022-es évben részletes kérdőívet töltöttek ki a résztvevők és számos más adatból készült el az ábrákkal gazdagon illusztrált 2022-es, majd a 2023-as évet értékelő példaértékű tanulmányok és egy önreflexiós kisfilm.

2022-es elemzésünk

2023-as elemzésünk

 

Részlet a 2023-as elemzésből

Beadott ötletek és szavazatok

 • A 2023-as évben 228-ötlet és összesen 6627 szavazat érkezett be, ez 2022-höz képest az ötletek esetében, 60%-os növekmény, a szavazatok esetében 255%-os növekmény jelent

 • A beadott ötletek száma az I. körzetben megtriplázódott, a II. körzetben megduplázódott, a III. körzetben pedig majdnem 15 százalékkal nőtt.

 • A 2023-ban beadott ötletek átlagos költsége 6,6 millió forint volt, amihez meglehetősen nagy szórás társult (± 6,44 millió Ft). Mindez azt jelenti, hogy az ötletek között volt 300 ezer forintból megvalósítható ötlet, ám érkezett be 30 milliós ötlet is.

 • 2023-ra Megnövekedtek az önkormányzat beruházásra és szolgáltatásbővítésére irányuló ötletek, valamint programok megvalósítást célzó ötletek.

 • 2023-ban 90 százalékban új ötletbeadók jelentek meg a programban 2022-höz képest

 • Robosztus becslés mellett a szavazók száma megkétszereződött 2022 és 2023 között

 • 2023-ban is csakúgy mint 2022-ben az online szavazás volt a jellemző

 • 2023-ban az egy ötletre beérkező átlagos szavazatszám több mint duplájára emelkedett

Nyertes ötletek

 • 2023-ban a lakosok a legtöbb szavazatot az önkormányzat termékfejlesztését és szolgáltatásbővítését célzó ötletekre, valamint a kerület zöldesítésre irányuló ötletekre adták le, csakúgy mint 2022-ben.

 • 2022-ben 1:4 és 1:6 közötti esélye volt egy beadott ötletnek a nyerésre, ez 1:5 és 1:7-re csökkent 2023-ra

 • az önkormányzat előszűrőjén az ötletek 33%-a lett elutasítva 2022-ben, s habár ennek növekedését tapasztaljuk 2023-ra, nem magas arányú a növekmény (39%). Az önkormányzati elutasítás struktúrája azonban megváltozott. Sokkal magasabb arányban utasítottak el a formai szakaszban ötleteket, 2023-ban mint 2022-ben

Résztvevők tulajdonságai

 • 2023-ra a résztvevői szám közel megháromszorozódott (a részvételi százalékarány 2022-ben 1%-körül, míg 2023-ban 2% körül mozogott)

 • A kerület nyugati és a középső negyedeinek lakosaik több mint háromszor-négyszer annyian vettek részt a folyamatban, mint a kerület keleti részén fekvő negyedekben lakók.

 • Mind 2022-ben, mind 2023-ban, körülbelül ugyanakkora százalékaránnyal vettek részt férfiak és nők a programban, és a nemek közötti megoszlás is körülbelül 50-50%-os arányt mutatott mindkét évben.

 • 2022-ben és 2023-ban is az átlagéletkor 40 év körül mozogott. Azonban mindkét évben szélesen szóródott a résztvevők korösszetétele. 2022-ben a legidősebb résztvevő 84 éves volt (2023-ban 91), míg 2022-ben a legfiatalabb 17 éves volt (2023-ban 16 éves).

 • Közel 50%-a azoknak akik résztvettek a 2022-es folyamatban, a 2023-as programban is résztvettek

Kapcsolódó dokumentumok:

https://jozsefvaros.hu/hir/75214/jozsefvaros-reszveteli-koltsegvetese—koncepcio-

https://reszvetel.jozsefvaros.hu