KDEAEsettanulmányok

Állampolgári Testület/Tanács az I. kerületben

Az I. kerületi állampolgári tanács megalakulásának folyamata 2021-ben indult el. Az állampolgári tanács folyamatban lévő megalakulását egy előkészítő műhelymunka előzte meg, mely során a résztvevők egy javaslatot nyújtottak be az önkormányzatnak a jövőbeli tanács létrehozásának módjával és működésével kapcsolatban. Ennek az előkészítő folyamatnak hátterét, célját és felépítését mutatjuk be.

Probléma és célkitűzés

Az állampolgári tanács létrehozásának ötlete egyrészt a polgármester 2019-es választási programjában jelent meg, ahol a részvételiség növelését ígérte, másrészt a HAND Szövetség által vezetett projektben. A kerületi állampolgári tanács ideális estben egy meghatározó, de nem kizárólagos kerületi fóruma és intézménye a lakosságnak, amely a mindenkori önkormányzat által elismert módon működik, becsatornázza a helyiek véleményét, proaktív módon felveti az őket érintő fontos ügyeket, melyeket demokratikus vitában, konszenzust keresve dolgoznak fel.

Szervező, támogató és finanszírozó szervezetek

A projekt a Budavári Önkormányzat és a HAND Szövetség együttműködésével jött létre, egy közösen elnyert pályázat keretein belül. A projekt megvalósításáért a projektcsapat felelt, melynek tagjai a HAND Szövetségtől, a Budavári Önkormányzattól, az Anthropolis Egyesülettől és a Budapesti Corvinus Egyetemtől kerültek ki. A HAND Szövetségtől (Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség) érkezett projektmenedzser, a Budavári Önkormányzattól civil kapcsolati referensek; az Anthropolis Egyesülettől facilitátorok, míg tanácsadó szerepben a Budapest Corvinus Egyetemről vettek részt.

Résztvevők toborzása és kiválasztása

A műhelymunkába való jelentkezés 2021. június 30-tól augusztus 10-ig tartott. Az érdeklődő helyi lakosoknak egy jelentkezési űrlapot kellet kitölteniük, mely online és offline, a kerületi Várnegyed Magazinban, is elérhető volt. A jelentkezés feltételei voltak az I. kerületi lakcím megléte vagy az életvitel szerű jelenlét a kerületben, illetve a részvétel vállalása az őszi műhelymunkában mind a négy alkalommal. A jelentkezési lapon a projektcsapat az elérhetőség, és demográfiai adatok mellett a jelentkezők őszi műhelymunkához való csatlakozásának motivációjára, illetve az őket foglalkoztató közügyekre kérdezett rá. A kiválasztási folyamat során a projektcsapat törekedett olyan csapatot összeválogatni, melyben a tagok motiváltak, a kerület minden részét képviselik, illetve nem és korosztály szerint kiegyensúlyozott. Összesen 20 fő került kiválasztásra, valamint 10 fős várólista került összeállításra.

Felhasznált módszerek és eszközök

Az előkészítő műhelymunka megvalósításához a deliberatív demokrácián belül az állampolgári tanács módszertana került felhasználásra. Az állampolgári tanács olyan döntéstámogató rendszer, melyben önként jelentkező laikusok közüggyel kapcsolatos konszenzusos döntést hoznak. Nem létezik egy egységes meghatározás az állampolgári tanács létrehozásához és működéséhez, éppen ezért nagyon sokféle gyakorlati megvalósulása és megnevezése van. Magyarországon korábban nem volt még olyan állampolgári tanács, amely folyamatos működéssel segítette volna az önkormányzati döntéshozatalt, így ez a formátum újdonságnak számít. Az előkészítő műhelymunkára is azért volt szükség, hogy ennek az innovatív módszernek a részleteit maguk az állampolgárok dolgozhassák ki részvételi módon.

Folyamat, interakció és részvétel

1. ábra: Műhelymunka folyamata (Torma, 2022)

 

A folyamat első mérföldköve 2021. június 30-án egy lakossági fórum volt, ahol a résztvevők megismerhették a kezdeményezés hátterét, célját és lehetőséget kaptak kérdéseik feltevésére. A fórummal egyidőben indult el a jelentkezési időszak az előkészítő műhelymunkába, mely augusztus 10-ig tartott.

A kiválasztott első kerületi önként jelentkező lakosok csoportja négy alkalmas műhelysorozaton vett részt 2021 szeptember és november között, ahol összeállították a javaslatcsomagot az állampolgári tanács működéséről. A műhelymunkákat az Anthropolis Egyesület képzett facilitátorai tervezték vezették.

Első alkalom – 2021. szeptember 25.

Az első műhelymunka célja volt megteremteni a csoportkohéziót, valamint segíteni elhelyezni az állampolgári tanácsot az önkormányzati működés rendszerében. A csoportkohézió megteremtését segítették a csoportos játékos feladatok, amelyek által a tagok jobban megismerhették egymást, és elindult közöttük a párbeszéd. Közösen kialakították a műhelymunka szabályrendszerét és megbeszélték az elvárásaikat. Az állampolgári tanács elhelyezését támogatta az önkormányzati referens és aljegyző előadása az önkormányzat struktúrájáról és döntéshozatali mechanizmusáról. Mindemellett a foglalkozás végén a résztvevők kaptak egy szöveggyűjteményt, mely három különböző külföldi állampolgári tanácsot mutatott be: Gdansk, Skócia, New York.

Második alkalom – 2021. október 9.

A második műhelymunka során a tagok meghatározták, hogy milyen ügyekkel foglalkozzon és milyen értékek mentén dolgozzon majd a jövőben megalakuló állampolgári tanács. A tagok először megismerték a részvételi demokrácia elveit és gyakorlatát, majd a korábban megkapott szöveggyűjteményben bemutatott három külföldi példát. Utána az önkormányzati referens közreműködésével meghatározták mely ügyekkel foglalkozzon az állampolgári tanács. A legfontosabb ügykategóriák a következők lettek; környezetvédelem, városüzemeltetés, városfejlesztés, népjólét, társadalmi innováció és városüzemeltetés. Majd felállították azon értékek listáját, melyek mentén az állampolgári tanácsnak működnie kéne. Az értékek között szerepelt; megbízhatóság, stabilitás, együttérzés, tisztesség, felelősség, helyi értékek (szem előtt tartása), generációk közötti párbeszéd, életközpontúság (humanizmus), „két lábbal a földön” szemlélet, pragmatizmus, közérdek, problémamegoldás, esélyegyenlőség, biztonság, életminőség javítása, értékmegőrzés – folyamatosság, átláthatóság. Zárásként a tagoknak Pataki György: Bölcs Laikusok című tudományos cikke és a bemutatott a külföldi példák figyelembevételével négy kérdésre kellett választ találniuk a következő alaklomra. A kérdések a következők voltak: Hányan legyenek a testületben? Kik lehetnek a tagok? Van-e rotáció, és az hogyan működik? Lehet-e valaki újra tag? Ki, hogyan, mennyi időre választja ki a tagokat?

Harmadik alkalom – 2021. október 30.

A harmadik műhelymunka során meghatározták az állampolgári tanács taglétszámát, kiválasztásuk és működésüknek módját. Az ideális állampolgári tanácstag vizualizálásával összeszedték és rendszerezték a leendő tagok jellemzőit, viselkedését. Majd a külföldi példák segítségével két kiválasztási opciót határoztak meg, melyek közül a negyedik alkalom során választották ki a végleges módszert.

Negyedik alkalom – 2021. november 13.

Az utolsó műhelymunka során elkészült az írásos javaslatcsomag az önkormányzatnak a jövőbeli tanács létrehozásának módjával és működésével kapcsolatban. A már meghozott tartalmi döntéseket előzetesen összefoglalták egy dokumentumban a facilitátorok, ezért a fennmaradó nyitott kérdésekről döntöttek a tagok. Ilyen nyitott kérdés volt:

  • ki lehet az állampolgári tanács tagja

  • hogyan legyen biztosítva a tagok motiváltsága

  • milyen elven működjön az állampolgári tanács tagsága

  • a tagság mandátumának időtartama

  • az előkészítő csoport és az első állampolgári tanács viszonya (a tudástranszfer biztosítása)

  • az állampolgári tanács kommunikációja

  • hányszor ülésezzen az állampolgári tanács évente

  • ki hívja össze és vezesse le az üléseket

  • szükség van-e külső facilitátorra

Mindemellett a tagok úgy döntöttek, hogy állampolgári testület legyen a neve a jövőben létrejövő tanácsnak (Bihari, n.d.).

A javaslatcsomag itt érhető el; https://budavar.hu/allampolgari-tanacs/#

Kérdések és válaszok dokumentum: https://budavar.hu/wp-content/uploads/2021/07/Ke%CC%81rde%CC%81sek-Va%CC%81laszok.pdf

Befolyás, eredmények és hatások

Az állampolgári testület bevezetésével lehetőség nyílik a helyiek véleményének feltérképezésére és az önkormányzati döntéshozatalba való becsatornázására. Egy intézményesült, a kerületi önkormányzat működésébe illeszkedő állampolgári tanács létrehozásához az előkészítő műhelymunka eredményeként kidolgozott javaslatcsomag jó kiindulási alapot ad.

Elemzés és tanulságok

Az előkészítő műhelymunka sikeres mondható, mivel a tagok kidolgozták a javaslatcsomagot, illetve mindenki pozitívan értékelte az egész folyamatot. A műhelysorozat során a tagok először megismerkedtek a részvételi demokrácia elveivel és gyakorlatával, valamint az önkormányzat hatáskörével, ezen információk fényében pedig meg tudták írni a javaslatcsomagot. A javaslatcsomagban meghatározták többek között a tanács értékeit, céljait, kidolgozták a rotációs képviseleti működésüket, kijelölték milyen közügyekkel foglalkozzanak, milyen elkötelezettségeket vállalnak a köz felé, milyen módon vegye figyelembe a tanács javaslatait az önkormányzat (Torma, 2022). Mindemellett a siker nem csak a végeredményben mérhető, hanem magában a folyamatban is. Az utolsó műhelymunka során a zárásnál a tagok értékelték és összegezték érzéseiket, meglátásaikat a műhelymunka-sorozatban való részvételről. Mindenki pozitív élményekkel távozott a közös foglalkozásokról, többek között a visszajelzésekben megjelent az egymástól tanulás, a sajátunktól eltérő vélemények megismerése és elfogadása, a közösségi élmény fontossága. Továbbá többen jelezték, hogy, ha megnyílik a pályázat az állampolgári testületbe, akkor jelentkezni fognak tagnak.

Interjú a Civil Rádióban, a tanácsot szervező civil referenssel, Bihari Györggyel

 

Az alakuló állampolgári tanács élő közvetítésének videója:

https://www.facebook.com/watch/?v=553229559185907