KDEAEsettanulmányok

Budapest Európában – közösségi gyűlés

A második hivatalos budapesti közösségi gyűlés (citizens’ assembly) megtartására a 2021. december 4-5-ei és a 2022. január 8-9-ei hétvégéken hibrid módon, online, illetve részben a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján került sor. A résztvevők az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat részeként a „hogyan szeretnénk mi, budapestiek élni az Európai Unió adta lehetőségekkel és hogyan tudunk a közösség jövőjének aktív építőivé válni?” központi kérdésre adandó lehetséges válaszokat tárgyalták meg.

 

Probléma és célkitűzés

A Budapest Európában közösségi gyűlés megszervezésével a főváros is csatlakozott a Konferencia Európa Jövőjéről címet viselő konferenciasorozathoz, amelynek célja az állampolgárok véleményének és javaslatainak közvetlen megismerése az Európai Unió jövője kapcsán. Ennek köszönhetően az állami intézmények és döntéshozók az európai közösség szintjén képviselhetik a valós társadalmi igényeket. A konferencia keretében az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság célul tűzték ki, hogy az állampolgárok bevonásával és meglátásaik figyelembevételével tegyenek lépéseket a meghatározott uniós ügyeket érintően.i A konferenciasorozat számos típusú állampolgári rendezvény megszerezésére adott lehetőséget, amelyek közé a közösségi gyűlés is jól illeszkedett.

A Budapest Európában című közösségi gyűlésre 40 budapesti lakos került kiválasztásra, akik közül végül 32 fő vett részt a rendezvényen. A kiválasztott állampolgárok két hétvégén át, szereztek ismereteket, tanácskoztak és alakítottak ki javaslatokat a közösségi gyűlés által feltett kérdést érintően: „hogyan szeretnénk mi, budapestiek élni az Európai Unió adta lehetőségekkel és hogyan tudunk a közösség jövőjének aktív építőivé válni?”

Történet és kontextus

A rendezvény a második hivatalos budapesti közösségi gyűlésként és immár a harmadik magyarországi gyűlésként került megszervezésre. Közvetlen előzményének tekinthető ezért a 2020-ban Budapesten a klímavészhelyzet témájában zajlott első közösségi gyűlés, valamint a levegőminőség témája kapcsán 2021-ben sorra került miskolci közösségi gyűlés.

A Konferencia Európa Jövőjéről címet viselő konferenciasorozat lehetőséget és aktuális témát biztosított az állampolgári vélemények és igények közösségi gyűlés formájában történő becsatornázása számára. A gyűlés javaslatai ennek jegyében a konferencia szervezői részére kerültek megküldésre.

Szervező, támogató és finanszírozó szervezetek

A közösségi gyűlést a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Főváros Önkormányzat közösen szervezte meg. A rendezvény költségeit a két fél közösen viselte. A Társadalomtudományi Kutatóközpont ezen felül vállalta a szakértők meghívását és a honoráriumok kifizetését, valamint a facilitátorok felkérését. A Fővárosi Önkormányzat a rendezvény szervezésének postai és kommunikációs költségeit vállalta magára, illetve biztosította a lebonyolítás helyszínét és a szükséges technikai feltételeket. A résztvevők a véletlenszerűség és a reprezentativitás elve alapján történő kiválasztását a Társadalomtudományi Kutatóközpont a brit székhelyű Sortition Foundation közreműködésével koordinálta.

Résztvevők toborzása és kiválasztása

A közösségi gyűlésre összes 10.100 véletlenszerűen kiválasztott fővárosi lakos kapott meghívót. Az ebből regisztráló 314 főből véletlenszerűen úgy került kiválasztásra a 40 résztvevő, hogy ők az életkor, a nem, a végzettség és a lakóhely tekintetében leképezzék Budapest 18 év feletti lakosságának jellemzőit. A kiválasztott 40 főből végül 32-en vettek részt a közösségi gyűlés folyamatában. A részvétel ösztönzése érdekében a kiválasztott állampolgárok a négy nap során összesen 40.000 forint juttatást kaptak.

Felhasznált módszerek és eszközök

A rendezvény lebonyolítása a közösségi gyűlések módszertanának megfelelően történt. A résztvevő állampolgári csoport kiválasztása a véletlenszerűség és statisztikai reprezentativitás elve alapján történt. A lebonyolítás folyamata a közösségi gyűlések módszertanát követve a résztvevők ismeretszerzésére, egymás közötti tanácskozására és végül a gyűlés javaslataira irányuló döntéshozatalára épült.

 

 

Folyamat, interakció és részvétel

A Budapest Európában közösségi gyűlés szakmai programjának összeállítását, illetve a gyűlésen felszólaló szakértők és érdekcsoportok munkájának koordinálását a vezető szakértő, Oross Dániel (Társadalomtudományi Kutatóközpont) Boda Zsolttal (főigazgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont), Jávor Benedekkel (Budapest brüsszeli képviseletének vezetője), a Fővárosi Önkormányzat Nyitott Budapest Osztályával és a facilitátorokkal együttműködésben végezte. A résztvevő állampolgárok két hétvégén keresztül arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan alakítsa Budapest az Európai Unióhoz fűződő viszonyát, és milyen módon használja ki az abból fakadó lehetőségeket.

A közösségi gyűlés a koronavírus-járványra tekintettel mindvégig az állampolgárok hibrid részvételével zajlott. A résztvevők nagyjából kétharmada online, saját otthonából bejelentkezve vett részt, míg egyharmaduk – a szervezők által felajánlott technikai segítséget igénybe véve – a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájáról, önkéntesek támogatásával jelentkezett be a digitális rendszerbe.

Első hétvége – ismeretszerzés

Az első hétvége a résztvevők ismeretszerzésére épült, amely során a résztvevők összesen 9 szakértő és kutató előadását hallgatták meg, akiktől részleteiben tájékozódtak az Európai Unió működésének egyes aspektusairól. Az egyes előadások között az állampolgárok képzett facilitátorok segítségével kiscsoportos beszélgetésekben közösen dolgozták fel az új ismereteket, és fogalmazták meg az előadóknak címzett kérdéseiket, amelyeket plenáris alkalmak keretében válaszoltak meg a szakértők. A kiscsoportok személyi összetétele a gördülékeny technikai megvalósítás érdekében a gyűlés egyes napjai során változatlan maradt, személyi rotáció csak a napok között történt.

Az első hétvége előadásai

Előadás címe Előadó
Konferencia Európa Jövőjéről Berezvai Ágnes, Európa Pont ügyfélszolgálati vezető
Az Európai Unió fejlesztéspolitikája Medve-Bálint Gergő, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet
Nagyvárosi fejlesztéspolitikai irányok – trendek Európában Rechnitzer János, professzor, Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatások Intézete
Mi a különböző döntéshozatali szintek szerepe az Európai Unióban? Bíró-Nagy András, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet
Helyi, nemzeti és európai kötődés Csurgó Bernadett, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet
Budapest szerepe a globális politikai folyamatokban Balázs Péter, az MTA doktora, a Közép-európai Egyetem professzora
Döntéshozatal az Európai Unióban Ganczer Mónika, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet
Milyen kihívások állnak az Európai Unió előtt, milyen témákkal foglalkozik az Európa Jövője Konferencia és milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia? – panelbeszélgetés Jávor Benedek, a Fővárosi Önkormányzat Brüsszeli Képviseletének vezetője
Mráz Ágoston Sámuel, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

 

Második hétvége – ismeretek mélyítése, tanácskozás és döntéshozatal

A második hétvége első napján folytatódott az ismeretszerzési szakasz, valamint kezdetét vette a tanácskozási fázis. Ezúttal 6 további szakértő, illetve önkormányzati szereplő előadását hallgatták meg a résztvevők. Az előző hétvégéhez hasonlóan az egyes előadásokat kiscsoportos beszélgetések, majd a kérdések közös kidolgozása és a szakértők általi megválaszolása követette.

A második hétvége előadásai:

Budapest klíma-céljai
Ámon Ada, klíma- és környezetügyi főosztályvezető, klímapolitikai főtanácsadó
Csernus Dóra
, környezetvédelmi tanácsadó, klímapolitikai elemző, Klímastratégia Intézet 2050
Egészségügy
Dr. Badacsonyi Szabolcs, orvos, egészségügyi menedzser, a Magyar Kórházszövetség volt alelnöke
Havasi Gábor, fővárosi képviselő, egészségügyi tanácsnok
Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás
Szentirmai Judit, közigazgatási önkormányzati főtanácsadó
Reszkető Petra, közgazdász, kutató, ügyvezető partner, Budapest Intézet

Még ugyanezen a napon vette kezdetét a tanácskozási fázis. Ennek célja, hogy a résztvevők javaslatokat dolgozzanak ki Európa jövőjét érintően. A résztvevők kiscsoportonként döntési javaslatokat fogalmaztak meg, így a nap végére összesen 26 javaslat állt elő. Ezen javaslatok közül a résztvevők titkos szavazás keretében a legnépszerűbb 13 javaslatot választották ki.

A közösségi gyűlés utolsó napján sor került egyrészt a tanácskozási fázis második részére, másrészt lebonyolításra került a döntéshozatali szakasz. A gyűlés résztvevői az előző napon kiválasztott 13 javaslat mindegyike kapcsán kiscsoportos és plenáris tanácskozást folytattak, amely során mindegyik résztvevő észrevételeit megfontolták és részleteikben is kidolgozták a javaslatokat. Ezt követően került sor a közösségi gyűlést lezáró titkos szavazásra. Ennek keretében a résztvevők támogatásukat vagy ellenvetésüket jelölték a 13 javaslat mindegyike kapcsán. A szavazás eredménye – azaz az egyes ötletek támogatottsága – vált a gyűlés végtermékévé, vagyis a Konferencia Európa Jövőjéről rendezvénysorozat szervezői részére címzett javaslatcsomaggá. Az alábbi diagram szemlélteti, hogy az egyes javaslatok a leadott szavazatok arányában mekkora támogatást élveztek.

Befolyás, eredmények és hatások

A Budapest Európában közösségi gyűléssel immár a harmadik ilyen típusú innovatív demokratikus eszköz valósult meg Magyarországon. Az állampolgárok közvetlen bevonása ezúttal Budapest az Európai Unióhoz fűződő viszonya kapcsán csatornázta be a társadalmi elképzeléseket és igényeket. A közösségi gyűlés által kidolgozott javaslatok megküldésre kerültek a Konferencia Európa Jövőjéről című rendezvénysorozat szervezői részére, így hozzájárulnak az Európa jövőjéről folyó társadalmi párbeszédhez.

Elemzés és tanulságok

A közösségi gyűlés keretében lefolytatott ismeretszerzési, tanácskozási és döntéshozatali szakasz lebonyolítása sikeresnek tekinthető. A résztvevők részleteiben ismerkedhettek meg az Európai Unió működésével, illetve az európai integrációval fennálló kapcsolatok által Budapest számára tartogatott lehetőségekről. Ezeket az ismereteket az állampolgárok az egymás között folytatott eszmecserékben, tanácskozásokban átfogóan megvizsgálták, ütköztették érveiket, és aktívan kifejtették álláspontjaikat. A második hétvége végére pedig alkalmassá váltak arra, hogy a közösen kidolgozott javaslatokat átfogóan, a hosszú távú hatásokat is szem előtt tartva értékeljék.

A közösségi gyűlés első hétvégéjét követően a résztvevők egy számukra kiküldött anonim kérdőívben 0-tól 10-ig terjedő skálákon értékelték a lebonyolítással kapcsolatos tapasztalataikat. A kérdéssort összesen 23 résztvevő töltötte ki. Az eredmények azt mutatják, hogy az állampolgárok többsége a legtöbb szempontot érintően elégedett volt a gyűlés lebonyolításának körülményeivel. A legtöbb fenntartással az elérhető információkhoz való teljes hozzáférésüket illették, amelyre átlagosan 7,7-es értéket adtak. Ugyanakkor egyértelmű elégedettség tükröződött a résztvevők mindenféle külső kényszer nélküli részvétele (átlagosan 9,6 pont) és a résztvevők egymás meghallgatására való hajlandósága (átlagosan 9 pont) tekintetében. A válaszadók döntően úgy látták, hogy a résztvevők együttérzők és nyitottak voltak más véleményekre (átlagosan 8,8 pont). Hasonlóan, az állampolgárok többségükben pozitív visszajelzést adtak a közösségi gyűlés szervezésének menetével (átlagosan 8 pont), illetve a szervezők és a résztvevők közötti kommunikációval (átlagosan 8,6 pont) kapcsolatban, miközben kiemelkedően elégedettek voltak a facilitátorok munkájával (átlagosan 9,1 pont).

A Budapest Európában közösségi gyűlés immár harmadik alkalommal valósította meg hazánkban a demokratikus innovációk ezen típusának módszertanát, valamint az állampolgári vélemények és igények közvetlen becsatornázásának ezen eszközét. A gyűlés lezárulta óta további jelei látszódnak annak, hogy a közösségi gyűlések magyarországi terjedése a jövőben is folytatódni fog: ezek között mindenekelőtt a 2022 nyarán Érden, a fenntarthatóság témájában megrendezésre kerülő közösségi gyűlést fontos kiemelni.

 

Kapcsolódó hivatkozások és háttéranyagok

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április. Lásd: https://kozossegigyules.budapest.hu/files/kozossegi_osszefoglalo.pdf

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Budapesti közösségi gyűlés, DemNet. 2020. október. Lásd: https://demnet.hu/wp-content/uploads/2020/11/kozossegi-gyules-budapest-2020-demnet-report.pdf

Miskolci közösségi gyűlés, DemNet. 2021. november. Lásd: https://kozossegigyules.demnet.hu/wp-content/uploads/2021/06/DemNet-Miskolci-Kozossegi-Gyules-Jelentes-2021.pdf

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Elstub, Stephen – Escobar, Oliver (2017): Forms of mini-publics: An introduction to deliberative innovations in democratic practice. New Democracy Foundation, Research and Development Note. Lásd: https://newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2017/05/docs_researchnotes_2017_May_nDF_RN_20170508_FormsOfMiniPublics.pdf

Involve – The Democratic Society – Royal Society of Arts – mySociety (2020): How to run a

citizens’ assembly: A handbook for local authorities based on the Innovation in

Democracy Programme. https://www.thersa.org/globalassets/reports/2020/IIDP-citizens-assembly.pdf

Extinction Rebellion (2019): The Extinction Rebellion Guide To Citizens’ Assemblies. Lásd:

https://xrcitizensassembly.uk/wp-content/uploads/2020/03/The-Extinction-Rebellion-Guide-to-Citizens-Assemblies-Version-1.1-25-June-2019.pdf

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Budapest Európában közösségi gyűlés, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Fővárosi Önkormányzat. 2022. április.

Érd közösségi gyűlés, Érd Megyei Jogú Város honlapja. 2022. május. Lásd: https://www.erd.hu/gazdasagfejlesztes/erd-kozossegi-gyules/tudnivalok

Illeszkedő módszer: