KDEAEsettanulmányok

Óbudai közösségi költségvetés

Helyszín:
URL:

A főváros több kerületének mintájára Budapest III. kerülete 2020-ban elindította saját részvételi költségvetési folyamatát Közösségi Költségvetés (KK) néven.

Óbudán az első évben több mint 1000 javaslat és közel 5000 érvényes szavazat érkezett a KK keretében. 2021-ben, a következő évben, amikor a projektre szánt önkormányzati keret megmásfélszereződött, a javaslatok száma is hasonló arányban nőt, míg a szavazatok száma körülbelül 30%-kal nőt.

Óbudán 2020-ban kezdődött el a KK első kampánya. Célja egy többéves programsorozat megteremtése annak érdekében, hogy a lakosság tudatosan és aktívan dönthessen a közpénzek regionális felhasználásáról, illetve növelje az ott élők politikai szerepvállalását. Dr. Kiss László polgármester több médiaszereplésében is népszerűsítette a kerülete innovatív költségvetési gyakorlatát. Emellett felhívta a figyelmet, hogy azért került sor a KK bevezetésére, mert az állampolgárok olyan létező problémákat is érzékelnek, amelyeket tapasztalt városfejlesztő szakértők és politikusok nem vesznek figyelembe.

Szervező támogató és finanszírozó szervezetek:

A KK-t Óbuda-Békásmegyer városvezetése alapította meg. Az önkormányzat a teljeskörű működtető és finanszírozó. A Városfejlesztő Nonprofit Kft. nevű 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég végzi az összes fejlesztést a kerületben, köztük a KK során kiválasztott projekteket is.

Alkalmazott módszerek, eszközök és résztvevő állampolgárok:

Budapest III. kerületének körülbelül 130 ezer lakosa van. Bár bevett gyakorlat, hogy a részvételi költségvetési folyamatokba azok az állampolgárok kapcsolódhatnak be, akik egy adott életkort betöltöttek, illetve a településen élnek, dolgoznak vagy tanulnak, az óbudai KK-t nem rögzítik ilyen feltételekhez. A KK-hez a kerület 10 körzetre van felosztva. Az említett körzetek 2021-es idényre át lettek rajzolva annak érdekében, hogy a lakosok számát tekintve arányosak legyenek.

A III. kerületi Közösségi Költségvetés tervezési folyamata:

2020-ban az első KK alkalmából 50 millió forintot különített el az önkormányzat erre a célra. Következő évben az összeg másfélszeresére, 75 millió forintra nőt. A 2022-es Közösségi Költségvetésre, amelyik a jelenlegi szócikk elkészítésének pillanatában zajlik, már 100 millió forint áll rendelkezésre. A forrásokat egyenlően osztják el a 10 körzet között, tehát mindegyik körzetnek 10 millió forint jut.

A III. kerületi KK minden év első hónapjaiban veszi kezdetét. A folyamat az alábbiak szerint zajlik:

  • egy tervezési ciklussal kezdődik,

  • ezt követi a felhívási és javaslattételi ciklus,

  • a projektek szakmai szűrése,

  • a szavazás,

  • és végül az eredményhirdetés.

Az említett ciklusok közül az állampolgárok bevonása kettő szakaszban történik meg: előszőr a javaslattételben, majd a szavazásban. A KK 2022 javaslattételi szakasza március 1-én kezdődött és egészen május 1-ig tartott. Javaslatot beadni online lehetett, de papíron is volt rá lehetőség a kijelölt kerületi közintézményekben.

A KK másik szakaszában pedig a lakosok szavazhatnak az általuk kedvelt projektekre. Azok az állampolgárok, akik részt szeretnének venni a nyertes projektek kiválasztásában, minden körzethez egy szavazatot adhatnak le, összesen tízet. A KK 2022-ben a szavazatokat kizárólag online lehet leadni.

Minden körzetben egy nyertes projekt fog megvalósulni. Abban az esetben, ha a nyertes projekt nem éri el a 10 millió forintos összeghatárt, akkor azt az önkormányzat kibővíti annak érdekében, hogy a forrásokat maximálisan ki tudják használni.

A kettő szakasz közti időszakban a javaslatok szakértői elbírálása történik. A szelekciót három fő szempont mentén végzik:

  • az elképzelés legyen megvalósítható műszaki és szakmai szempontból,

  • a javaslat tárgya legyen kerületi kompetencia, és

  • a beadott javaslat minimum 1, de maximum 10 millió forintos beruházással járjon.

Az elbírálást az önkormányzat testülete és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. végzi. A változatosság kedvéért az elbírálás során azt is figyelembe veszik, hogy olyan javaslatok, amelyek az előző évben nyertek ne kerüljenek fel ismét a szavazólapra. Ugyanennek az elvnek mentén az azonos fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat összevonják. Továbbá azok a javaslatok, amelyek nem esnek bele az említett intervallumba akár azért, mert nem érik el az 1 millió forintos költségvetési küszöböt akár azért, mert túl költségesek, az önkormányzat felveszi egy úgynevezett teendőlistára. Ennek az elképzelésnek az a célja, hogy az állampolgárok javaslatai ne vesszenek kárba és kedvező költségvetési keret esetén a KK programon kívül megvalósuljanak.

Eredmények és hatások:

A KK Óbuda-Békásmegyerben 2020 óta minden évben megrendezésre került. A költségvetési gyakorlat eredményességét mutatja, hogy mindegyik évben bővítették az erre a célra elkülönített önkormányzati forrásokat (50, 75 majd 100 millió forintra). 2020-ban több mint ezer javaslat és közel 5000 érvényes szavazat érkezett be, míg 2021-re ezek a számok közel 1500 javaslatra és 6400 szavazatra nőttek. Továbbá a javaslattételi és a szavazási időszak időtartama is meg lett hosszabbítva 2022-ben az előző évhez képest, ami KK iránti érdeklődéssel magyarázható. A KK 2020-ban nyertes projektek mindegyikét megvalósította a városvezetés a következő év végéig. Az eddig lezárult kettő KK kampányban a legtöbb nyertes javaslat óvodai fejlesztésekkel volt kapcsolatos, de a közterületek zöldítése és a forgalom-csillapítás is foglalkoztatja a III. kerületi lakosokat.

2022-es fejlesztések

A javaslattételi időszakban 5 olyan lakossági fórum került megrendezésre, ahol a helyiek közösen ötletelhettek.

A szavazási időszakban is 5 külön helyszínbejárást terveztek a szavazólapokra került ötletek leendő megvalósítási helyein.

Az önkormányzat a helyi és a közösségi médiában folytatott kampányt.

A III. kerületi KK árnyoldala a valódi részvételi és tanácskozó lehetőségek hiányában, illetve a lakosság csupán egy szűk rétegét szolgáló projektek dominanciájában (pl. óvodák) kereshető. Ezeknek a hiánya az első két évben a pandémiás helyzettel járó korlátozásokkal magyarázható, a KK 2022 pedig a már említett lakossági fórumokkal több lehetőséget biztosít a tanácskozásra. Az óvodai projektek sikeressége más szempontból pedig pozitívumként is értelmezhető, hiszen szülők és pedagógusok csoportjainak sikeres együttműködésének az eredménye.

2023-as eredmények

5755en voksoltak elektronikusan, és a papíralapú szavazatok száma hasonlóképpen emelkedett, 4062-ről 7230-ra. Talán az előkészítés során megvalósult személyes konzultációknak is köszönhető a szavazásra bocsájtott javaslatok kiegyensúlyozott színvonala, mindenesetre tény, hogy több körzetben is kiélezett küzdelemben dőlt el, melyik fejlesztések kapnak zöld utat a közösségtől